FAKULTETY I MARATON

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Na zajęciach fakultatywnych realizowane są dodatkowe zagadnienia poszerzające zakres programowy normatywnych zajęć. Ponadto na fakultetach uczeń ma możliwość rysowania zadań domowych. Jest to szczególnie pomocne w początkowych fazach kursu.
Zajęcia specjalistyczne realizują zagadnienia o charakterze odtwórczym oraz projektowym. Proponujemy uczniom warsztaty specjalistyczne z zakresu malarstwa akwarelowego, rysunku flamastrami, projektowania przestrzennego (modelowanie) oraz designu (wzornictwo oraz samochody).

BEZPŁATNE
ZAJĘCIA

Zajęcia dodatkowe-fakultatywne są bezpłatne i każdy uczeń może zapisać się na dowolną ilość dodatkowych zajęć [w sumie w miesiącu to ponad 240 godzin BEZPŁATNYCH fakultetów!].

1 0 WRZESIEŃ

MARATON NA ARCHITEKTURĘ

FERIE ZIMOWE
Podczas ferii zimowych uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach dodatkowych odbywających się codziennie w pierwszym i drugim tygodniu ferii (codziennie w godzinach 8-21).

MATURA 2017 Wszyscy maturzyści po zakończeniu pisemnych egzaminów maturalnych biorą udział w intensywnych kilkutygodniowych warsztatach (ok. 220 godzin; 8 zajęć tygodniowo przez dwa miesiące!) kończących się tuż przed egzaminami wstępnymi [warsztaty odbywają się wówczas w pracowni i plenerze].

Wszystkie zajęcia dodatkowe dla maturzystów w kwietniu, maju i czerwcu są BEZPŁATNE.

HARMONOGRAM

10 maja- 30 czerwca 2021
zajęcia w dwóch blokach tematycznych
codziennie 8.00-12.00 i 12.00-16.00

Czytaj więcej

ĆWICZENIA PROJEKTOWE

Warsztaty rysunkowe ‘ćwiczenia projektowe wstępne’ realizują zagadnienia z zakresu: szkiców koncepcyjnych, budowy i rozwijania formy a także kreacji przekazu wizualnego. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z metodyką pracy projektowej. Zasadniczym celem warsztatów jest przygotowanie ucznia do egzaminu z zakresu ‘komponowania formy architektonicznej’ a w późniejszym czasie – odpowiedniego przygotowania do studiów. Zajęcia są doskonałym uzupełnieniem podstawowego kursu na kierunek ‘architektura i urbanistyka’.
Podczas zajęć uczniowie mają dostęp do publikacji z zakresu architektury i sztuki [albumy, czasopisma, bogaty materiał ilustracyjny], który stanowi bazę inspiracji do rozwijania własnej myśli architektonicznej.

PLAN ZAJĘĆ

środa 15.00-19.00 czwartek 15.00-19.00 niedziela 10.00-14.00

ĆWICZENIA SPECJALIZACYJNE

Zajęcia obejmują poszerzony zakres ‘ćwiczeń projektowych’ o specjalizację dla kierunku:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
kreowanie formy architektonicznej [w tym także małych form przestrzennych] w krajobrazie, rodzaje struktury przestrzennej, studia gatunkowe drzew i krzewów a także budowanie i komponowanie plansz projektowych z zakresu architektury krajobrazu

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

prawidłowa kompozycja wnętrza i ujęcie przestrzenne, struktura oświetlenia i kształtowania formy za pomocą światła i cienia, kolor we wnętrzu, elementy ergonomii, wzornictwa oraz projektowania form użytkowych, budowanie i komponowanie plansz projektowych z zakresu architektury wnętrz

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
kreowanie formy architektonicznej w kontekście otoczenia, detal i światłocień, dominanta w architekturze, budowanie i komponowanie plansz projektowych z zakresu architektury i urbanistyki.

PLAN ZAJĘĆ

środa 15.00-19.00 czwartek 15.00-19.00 niedziela 10.00-14.00

TECHNIKI DESIGNERSKIE I AKWARELOWE

AKWARELA
Zajęcia polecane są szczególnie kandydatom na ‘architekturę i urbanistykę’, ‘architekturę krajobrazu’ oraz ‘wzornictwo’. Tematyka obejmuje tematykę odtwórczą [na podstawie materiałów] oraz akwarelę architektoniczną z wyobraźni.

DESIGN
Zajęcia obejmują tematykę projektowania form użytkowych, projektowania architektonicznego oraz obrazowania koncepcji za pomocą szkiców. Podczas warsztatów uczniowie posługują się narzędziami designerskimi: flamastry, cienkopisy, aerografy, itp. Tematyka zajęć realizuje podstawowe założenia egzaminów wstępnych na kierunek ‘wzornictwo’ i jest uzupełnieniem podstawowego kursu rysunku i malarstwa. Zajęcia obejmują: projektowanie małych form użytkowych, zagadnienia z ergonomii, wiczenia interdyscyplinarne oraz tematy egzaminacyjne.

PLAN ZAJĘĆ

czwartek 15.00-19.00 piątek 15.00-19.00

od semestru letniego codziennie w godzinach 16.00-19.00.